PvB en diploma-uitreiking nieuwe 1* duikers

Op 6 juli werd het (junior) 1* brevet uitgereikt aan vijf personen. ’s Morgens hadden ze allemaal de Proeve van Bekwaamheid (PvB) met goed gevolg doorstaan in Netterden en daarom konden ’s middags de brevetten uitgereikt worden in het clubhuis. Op de foto’s de trotse nieuw gebrevetteerde duikers en de instructeurs met wie ze ’s morgens de PvB aflegden. Daan, Mark, K├ęke, Rick en David gefeliciteerd met jullie diploma, en dat het de eerste mag zijn van een hele rij brevetten en specialisaties.