Verenigingsinformatie

BestuurVoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemene bestuursleden
David Braam
Thom Winkelhorst
René Wassink
René Mombarg
Alfred Maandag
voorzitter@silentworld.nl
secretaris@silentworld.nl
penningmeester@silentworld.nl
Bar- en Evenementencommissie (BEC) Vacaturevoorzitter.bec@silentworld.nl
Beheer clubhuis Geert Houwers
Henri Peters
beheer.clubhuis@silentworld.nl
InstructeursHoofdtrainerMarcel Slotboomhoofdtrainer@silentworld.nl
Materiaalbeheerders Henri Peters
René Mombarg
Webmaster internetsite
 Wim Fockewebmaster@silentworld.nl
Clubhuis / Postadres
Bocholtsestraatweg 71
7121 JB Aalten
E-mailadres
info@silentworld.nl
Internetadres clubsite
www.silentworld.nl
(Inloggegevens t.b.v. leden-login zijn opvraagbaar bij de webmaster)
KvK
KvK Centraal Gelderland 40102061
Bankrekeningnummer
IBAN NL82 RABO 0371 2263 09 t.n.v. Penningmeester Duikteam Silent World Aalten
BIC RABONL2U