Dit is de privacyverklaring van Duikteam Silent World gevestigd te Aalten, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40102061, hierna te noemen: “de Vereniging”.

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben we in deze verklaring voor jou uiteengezet hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel jouw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@silentworld.nl.

In onderstaande tabel kunt je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van jou verzamelen, hoelang we deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Tabel 1. Verzamelde persoonsgegevens

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om je meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven op een website of dat jouw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden bewaard. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.
Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je vooraf toestemming geven voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig als en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 van de Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

Je kunt jouw toestemming voor cookies altijd weer intrekken door je internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt je vinden in de Help-functie van je browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder jouw toestemming verstrekt de Vereniging jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met jou heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om je persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In tabel 1 vind je een overzicht van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.
Jouw persoonlijke gegevens kunnen worden overgebracht naar en verwerkt door derde partijen in een land buiten de EU en Zwitserland. In dergelijke gevallen zal de Vereniging zorgen dat de overdracht van jouw persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en volgens gepaste contractuele, technische en organisatorische voorschriften.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je moet je bij een dergelijk verzoek identificeren. Als je wenst dat jouw gegevens verwijderd worden, geeft de Vereniging deze verwijdering door aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen we dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Als je je als minderjarige wil registreren moet je hiervoor expliciete toestemming van jouw ouder of voogd kunnen overleggen.

Koppelingen naar andere websites

Onze websites kunnen koppelingen naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacybeleid

De Vereniging kan haar privacybeleid aanpassen om het beleid up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen jou per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Bedankt voor het lezen van onze privacyverklaring. Als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming door het sturen van een e-mail aan privacy@silentworld.nl of door ons een brief te sturen op het volgende adres:

Duikteam Silent World
Bocholtsestraatweg 71
7121 JB Aalten
Nederland

Klacht over de verwerking van je Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen we je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Vereniging. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.