Dit is de privacyverklaring van Duikteam Silent World gevestigd te Aalten, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40102061, hierna te noemen: “de Vereniging”.

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben we in deze verklaring voor jou uiteengezet hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel jouw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@silentworld.nl.

In onderstaande tabel kunt je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van jou verzamelen, hoelang we deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

DoelWelke persoonsgegevensGrondslagBewaartermijnOntvangers
Onderzoeken of je lid kan worden

en

Het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst
Voornaam
Achternaam
Adres
Provincie
Land
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Naam en telefoonnummer voor noodgevallen (ICE)
Relatienummer NOB
Uitvoering van de overeenkomstAls je lid wordt: gedurende de looptijd van de overeenkomst.
Als je geen lid wordt worden je gegevens zo snel mogelijk verwijderd, maar in ieder geval binnen zes maanden.
Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB)
AdministratieVoornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankgegevens
Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomstGedurende de looptijd van de overeenkomst en tot twee jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor zeven jaar.Bank
Het verrichten en versturen van aankopen via de VerenigingVoornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
(Kleding)maat
Bankgegevens
Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomstGedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.Producent
Vervoerder
Versturen van digitale niet commerciële berichten, waaronder de nieuwsbriefVoornaam
Achternaam
E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomstZolang je aangemeld bent.Websitebeheerder
Om onze digitale dienstverlening te verbeterenCookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
IP-gegevens
ToestemmingIedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel mogelijk geanonimiseerd.Websitebeheerder
Analytics tools
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap, bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenisVoornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
ToestemmingZolang de toestemming niet is ingetrokken.n.v.t.
Verwerken van informatieverzoek afkomstig van het contactformulier van de websiteVoornaam
Achternaam
E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomstGegevens worden direct verwijderd na afhandeling van het informatieverzoek.n.v.t.
Duikjournaals t.b.v. clubduikenVoornaam
Achternaam
Relatienummer NOB
Uitvoering van de overeenkomstArchivering voor historische vastlegging en wetenschappelijk en statistisch onderzoek.n.v.t.
Inschrijflijsten t.b.v. opleidingen, evenementen en (duik)vakantiesVoornaam
Achternaam
Adres
E-mailadres
Geboortedatum
Uitvoering van de overeenkomstLijsten worden binnen twee maanden na afloop van het evenement verwijderd.Reisorganisatie
Organisator evenement
Voortgang cursisten duikopleidingenVoornaam
Achternaam
Uitvoering van de overeenkomstGedurende de looptijd van het lidmaatschapn.v.t.
BrevetregistratiekaartenVoornaam
Achternaam
Geboortedatum
Relatienummer NOB
Uitvoering van de overeenkomstArchivering voor historische vastlegging en wetenschappelijk en statistisch onderzoek.n.v.t.
Foto’s en video’s gerelateerd aan clubactiviteitenToestemmingZolang de toestemming niet is ingetrokken.Websites van de vereniging
Facebook
Notulen van vergaderingenVoornaam
Achternaam
Uitvoering van de overeenkomstArchivering voor historische vastlegging.n.v.t.
Introductieduik formulierenVoornaam
Achternaam
Adres
E-mailadres
Geboortedatum
Medische informatie
ToestemmingGegevens worden bewaard tot twee maanden nadat de introductieduik heeft plaatsgevonden.n.v.t.
Verklaring Omtrent GedragVoornaam
Achternaam
Adres
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Uitvoering van de overeenkomstZolang je actief functioneert als instructeur.n.v.t.
Tabel 1. Verzamelde persoonsgegevens

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om je meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven op een website of dat jouw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden bewaard. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je vooraf toestemming geven voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig als en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 van de Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

Je kunt jouw toestemming voor cookies altijd weer intrekken door je internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt je vinden in de Help-functie van je browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder jouw toestemming verstrekt de Vereniging jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met jou heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om je persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In tabel 1 vind je een overzicht van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Jouw persoonlijke gegevens kunnen worden overgebracht naar en verwerkt door derde partijen in een land buiten de EU en Zwitserland. In dergelijke gevallen zal de Vereniging zorgen dat de overdracht van jouw persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en volgens gepaste contractuele, technische en organisatorische voorschriften.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je moet je bij een dergelijk verzoek identificeren. Als je wenst dat jouw gegevens verwijderd worden, geeft de Vereniging deze verwijdering door aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen we dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Als je je als minderjarige wil registreren moet je hiervoor expliciete toestemming van jouw ouder of voogd kunnen overleggen.

Koppelingen naar andere websites

Onze websites kunnen koppelingen naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacybeleid

De Vereniging kan haar privacybeleid aanpassen om het beleid up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen jou per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Bedankt voor het lezen van onze privacyverklaring. Als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming door het sturen van een e-mail aan privacy@silentworld.nl of door ons een brief te sturen op het volgende adres:
Duikteam Silent World
Bocholtsestraatweg 71
7121 JB Aalten
Nederland

Klacht over de verwerking van je Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen we je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Vereniging. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.