Herinneringsduik Jan Vriezen

Het overlijden van onze duikvriend Jan Vriezen op 12 april jl. heeft iedereen diep geraakt. Veel van onze leden en oud-leden hebben de gelegenheid tot afscheid nemen op de avond voor de besloten plechtigheid benut en dat was een mooi gebaar naar Jan. In het laatste bericht hebben we al aangekondigd een herinneringsbijeenkomst te willen organiseren en inmiddels hebben we besloten dat het een herinneringsduik gaat worden. De Omsteg in Netterden was Jan’s favoriete duikplek en daar was hij in het seizoen 1 tot 2 keer in de week te vinden. Daarom willen we graag alle leden uitnodigen deel te nemen aan een herinneringsduik op zaterdag 17 mei om 15.00 uur in Netterden.

We zullen tijdens deze duik aan de waterkant een laatste groet brengen aan Jan door middel van een moment van stilte en aansluitend zal de duik plaatsvinden. We willen graag iedereen oproepen om zoveel mogelijk samen te rijden aangezien de parkeergelegenheid beperkt is. Er mag alleen geparkeerd worden aan de zijde van de plas en niet aan de overzijde in de berm. Bij te weinig parkeerplaatsen hebben we de mogelijkheid om, in de buurt, bij een van de leden van OSVD te parkeren.

We hopen dat velen van jullie op deze wijze nog een laatste groet willen brengen aan Jan en zien jullie graag op de 17e in Netterden.

Namens het bestuur van Duikteam Silent World,

Willem Visser