Inleiding

De zwembaden zijn weer geopend en zwemmen is weer toegestaan. Hierdoor is het ook weer mogelijk perslucht- en snorkeltraining en opleidingen in het zwembad te geven. Om de kans op besmetting met het coronavirus zoveel mogelijk te beperken is een aantal veiligheidsmaatregelen vastgesteld. In dit protocol worden de veiligheidsmaatregelen beschreven die gelden voor het gebruik van het binnenbad door de leden van Duikteam Silent World.
In dit document is een verdeling gemaakt in drie delen:

 1. Algemeen. Het algemene deel geldt voor iedereen die het zwembad bezoekt;
 2. Zwembadtraining. Hierin zijn extra maatregelen opgenomen die specifiek gelden voor zwembadtraining voor duiken en snorkelen. De maatregelen uit punt 1 blijven hierbij onverkort van kracht;
 3. Zwembadopleiding. Hierin zijn extra maatregelen opgenomen die specifiek gelden voor duikopleiding in het zwembad. Deze punten zijn met name van belang voor instructeurs. Ook hier geldt dat de maatregelen uit punt 1 en 2 onverkort van kracht blijven in deze situatie.

Aan dit protocol kunnen geen rechten worden ontleend. Volg te allen tijde de aanwijzingen van het zwembadpersoneel op.

Vragen met betrekking tot de inhoud en uitvoering van dit protocol kun je stellen via covid-19@silentworld.nl.

Algemeen

 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • Heb je het coronavirus gehad of heb je enige twijfel over je duikfitheid raadpleeg dan je huis- of keuringsarts voordat je naar het zwembad komt;
  Blijf thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Houd boven water 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling). Onder water geldt deze regel niet en is er geen beperking;
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Ga voordat je van huis vertrekt thuis naar het toilet;
 • Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding;
 • Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden;
 • Was je handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.), na een toiletbezoek, na hoesten of niezen in je handen, na het snuiten van je neus;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen;
 • Kom niet te vroeg;
 • Kom alleen of met personen uit jouw huishouden naar het zwembad;
 • Volg aanwijzingen van het zwembadpersoneel op;
 • Volg de toegangsroute bij het zwembad;
 • Houd je uitrusting zoveel mogelijk bij je tijdens het omkleden. Wijk niet af van de aangegeven routes in het zwembad om bijvoorbeeld je persluchtuitrusting alvast bij het bad neer te leggen;
 • Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;
 • Douche thuis voor en na het zwemmen;
 • Verlaat na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de aangegeven route naar de aangewezen uitgang.

Zwembadtraining

 • Volg het NOB-protocol “Verantwoord Onderwatersport in de 1,5 meter samenleving”. De actuele versie van dit protocol vind je in het coronadossier op de website van de NOB: https://onderwatersport.org/corona;
 • Houd boven water 1,5 meter afstand. Onder water geldt deze regel niet en is er geen beperking;
 • Gebruik geen speel- en drijfmateriaal (matten, plankjes, etc.);
 • Alleen toegang tot het wedstrijdbad is toegestaan;
 • Gebruik anti-fog middel om het beslaan van je masker te voorkomen en spuug niet in je masker;
 • Vermijd oefeningen waarbij boven water geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden;
 • Vermijd oefeningen waarbij uitrustingsstukken gedeeld moet worden.

Opleiding in het zwembad

 • Richt de lessen zodanig in dat 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden. Denk hierbij aan aanpassingen bij uitvoering van de buddycheck, (de)briefing, in het water gaan en uit het water komen, meehelpen met het aan- en uittrekken van de duikuitrusting;
 • Bij oefeningen in het zwembad waarbij geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden moeten de aangepaste voorschriften van de NOB gevolgd worden voor de uitvoering van de vaardigheid. De actuele versie van deze voorschriften vind je in het coronadossier op de website van de NOB: https://onderwatersport.org/corona. Het ontbreken van alternatieven kan in geen geval een reden zijn je niet aan de 1,5 meter afstandsregel en/of hygiëneregels te houden;
 • Bij oefeningen in het zwembad waarbij uitrustingsstukken gedeeld moeten worden moeten de aangepaste voorschriften van de NOB gevolgd worden voor de uitvoering van de vaardigheid. Het ontbreken van alternatieven kan in geen geval een reden zijn je niet aan de 1,5 meter afstandsregel en/of hygiëneregels te houden;
 • Duikers in opleiding die gebruikmaken van uitrustingsstukken van de vereniging houden de set in gebruik gedurende de hele zwembadopleiding zodat de uitwisseling van apparatuur zoveel mogelijk beperkt wordt.

Route in het zwembad

Onderstaande route is van kracht in het zwembad voor het betreden en verlaten van de accomodatie.